[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  
เลือกบุคลากรแต่ละหมวด :    บุคคลากรทั้งหมด

  เลือกค้นหา     


 ชื่อ : นายเกษม ทองคำ  
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายนิรุจ แปลงนาถ  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายสังวาลย์ แสงสุริยา  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายจารุวิสิฐ สนธิภักดี  
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางวาสนา โพธิ์สวัสดิ์  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายกลวัชร รอดวิจิตร  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางกันยารัตน์ วิเชียรศรี  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายนิธิโรจน์ บุญสุภาพ  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นายสุวิทย นาพุทธา  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางวันดี ศรีราชา  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางสาววรนุช พงษ์สามภาพ  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

 ชื่อ : นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สวัสดิ์  
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต2  
อีเมลล์ : -  
อายุ : -  
การศึกษา : -  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด