[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  

สภาพทางสังคม

1.1 การศึกษาของประชากร
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน  3   แห่ง
1.2 สถานบริการด้านการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน            1        แห่ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา          จำนวน        3            แห่ง
ห้องสมุดประชาชน                         จำนวน            -         แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน            7        แห่ง

1.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                       จำนวน   5  แห่ง (วัดหนองบัว วัดหนองเข  วัดหนองคล้า
วัดโคกเสลา วัดหนองถ่านใต้)
มัสยิด   จำนวน        -             แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน        -             แห่ง
โบสถ์   จำนวน        -             แห่ง
1.4 ด้านสาธารณสุข
  โรงพยาบาล                                                            จำนวน          -           แห่ง
สถานีอนามัย                                                          จำนวน          1          แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน                                              จำนวน          -           แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน      7    แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100
1.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ศูนย์ อปพร.                           จำนวน   1   แห่ง
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมประจำทุกหมู่บ้าน


นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด